Det nordiske psykiatritopmøde 2015

- fokus på afstigmatisering

Den 6. november finder det første nordiske psykiatritopmøde sted. Her stiller de fem nordiske lande skarpt på, hvordan vi kan fremme samarbejdet og forbedre indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.

The Nordic Summit on Mental Health focuses on the service for people with mental disorders, and create the framework for knowledge and experience exchange between the Nordic countries.

Tilmelding / Signup

Om topmødet

Det danske Sundheds- og Ældreministerium afholder i samarbejde med Nordisk Ministerråd, TrygFonden og Det Sociale Netværk det første nordiske psykiatritopmøde, hvor ministre, politikere, forskere, embedsmænd, bruger- og pårørendeorganisationer fra alle de nordiske lande vil diskutere, hvordan vi kan komme afstigmatiseringen af mennesker med psykiske lidelser til livs.

Læs mere/Read more

Program

Under det overordnede tema afstigmatisering af mennesker med psykiske lidelser vil der være oplæg fra ministre og fagfolk, inden deltagerne skal vælge mellem seks forskellige fagsessioner, der omhandler arbejdsmarkedet, brugerinddragelse, tidlig indsatser/ forebyggelse, kampagner, de professionelles rolle og forskning.

Læs mere/Read more

FAQ

Er det gratis at deltage, hvor foregår det, hvordan kommer jeg til Docken? Får jeg frokost, og er det muligt at parkere? Klik på linket nedenfor, hvis du har spørgsmål eller er tvivl omkring, hvordan man deltager i det nordiske psykiatritopmøde 2015.

Læs mere/Read more